Računalniška omrežja

IP-ROM

http://m.os-mk.si

Vsebina

 1. TCP/IP
 2. HTML
 3. CMS
 4. IoT
 5. Oblačne storitve

Ocenjevanje

 • Vsaj 1x ustno ali pisno
 • Vsaj 1x seminarska
 • Vsaj 3x izdelek

Kriterij

90 - 100% = 5
75 - 89% = 4
60 - 74% = 3
40 - 59% = 2
0 - 39% = 1

Minimalno znanje (za 2)

 • z risarskim programom izdelati nezahtevno predmetno računalniško sliko
 • v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz
 • našteti temeljne vrste programske opreme računalnika
 • izdelati preprosto spletno stran

Temeljno znanje (za 3)

 • z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti
 • vnesti in oblikovati podatke v preglednico
 • uporabiti ustrezen risarski program za dopolnitev že izdelane računalniške slike
 • selektivno uporabiti podatke iz omrežja internet
 • razložiti, kaj pomeni za kakovost informacije preveč oziroma premalo podatkov
 • razložiti, zakaj uporabljamo različno programsko opremo
 • razložiti vpliv napačnih oziroma narobe razumljenih podatkov na kakovost informiranja
 • poslati sporočilo po elektronski pošti
 • odgovoriti na prejeto sporočilo

Zahtevnejše znanje (za 4/5)

 • vplesti spletno stran v omrežje
 • narisati ustrezen grafikon in ga vriniti v besedilo
 • napisati algoritem z vejiščem
 • izdelati in spremeniti računalniški program z vejiščem

Potrebna programska oprema

 • Poljuben operacijski sistem
  Linux, Windows, MacOS, Android...
 • Poljuben tekstovni urejevalnik
  Notepad, Notepad++, Gedit, Kate, vi, nano, TextEdit, Writer, Word....
 • Poljuben spletni brskalnik
  Firefox, IE, Chromium, Chrome, Safari, Opera...

Preden začnemo

 • Ne zahteva se noben učbenik/DZ/zvezek.
 • Priporočena je manjša beleška za zapiske.
 • Vaje/Izdelke shranjujte na vsaj 2 medija
  (USB,mail,arnes mapa...)
 • Kdor želi lahko tudi po/pred poukom koristi rač. učilnico.

HTML

HyperText Markup Language
( Jezik za označevanje nadbesedila. )
 • HTML jezik je sestavljen iz značk in njihovih atributov.
 • značka se začne z < (znak manjše)
  nato sledi njeno ime ter > (znak večje)
  <html>
 • Večina značk je sestavljena iz začetne značke in končne značke med njima pa je besedilo ali druge značke
  Pomembno
 • Značke med sabo tudi gnezdimo pri čemer pazimo, da notranjo značko zaključimo pred zaključkom zunanje
  Ne pozabi
  <b><u>Narobe!!</b></u>
 • Večina značk ima lahko ali mora imet navedene atribute v katerih nastavimo posamezne lastnosti za prikaz
 • Nekatere značke nimajo končne značke

 • HTML datoteke so tekstovne datoteke
  s končnico .html / .htm

Osnovno ogrodje HTML

V prvi vrstici HTML datoteke se vedno značka html
v zadnji pa njena zaklučitev.

<html>


</html>
				
med html se nahajata še znački za glavo in telo strani.

<html>

 <head>
 
 </head>
 
 <body>
 
 </body>
 
</html>
				
znotraj značk glave imamo še značko za naslov strani

<html>

 <head>
 osnovna spletna
 </head>
 
 <body>
 
 </body>
 
</html>
				
znotraj značk glave še dodatni atributi, ki definirajo osnovne parametre strani.
Podatki iz meta značke se ne prikažejo nikjer in so tam le za iskalnike (google…)
in tistega, ki si ve ogledat izvorno kodo strani.

<html>

 <head>
 
 
 
 
 osnovna spletna
 </head>
 
 <body>
  Dobrodošli na moji spletni strani
 </body>
 
</html>
				
Znotraj body značk se vnaša vsebina strani
ter preostale značke, ki jih bomo spoznali.

Pisanje komentarjev

osnovna spletna 
 • HTML značk je ogromno. Njihovih kombinacij pa ševeliko več.
  Zato se trudimo sproti v kodi zapisovati komentarje oziroma opombe.
 • Take opombe nam pridejo tudi zelo prav ko moramo kaj v spletni spremenit ali še bolj pomembno, ko mora nekdo drug uredit našo spletno namesto nas.
 • Komentar je v HTML-ju viden tudi iz brskalnika (ogled izvorne kode) zato pazimo, da v komentarje ne zapšemo česar neprimernega/žaljivega!
Nasvet: Komentarji so zelo uporabni tudi takrat, ko moramo nekaj začasno odstranit iz spletne (zakomentiraš odvečne značke)

Bajsi na dnu Italije


Bajsi
na
 dnu
 Italije

Kombi


Kombi

Kot oklepaji


Kot oklepaji

Prelomi

Danes smo imeli pouk v
računalniški
učilnici.
Danes smo imeli pouk v
računalniški
učilnici.

Poravnave

Tu
Tam
Nekje

Tu
Tam
Nekje

Hiper povezava

tudi imenovana “spletni link” ali samo “link”

Preprosti link

Preprosti link

Kje pa najdem to?

Kje pa najdem to?

Marsikje.

Marsikje.
Pošlji mi e-mail
Pošlji mi e-mail
Zaradi varnosti pred spamerji je smotrno zaščitit svoj mail s pomočjo reCAPCHA

Seznami

Urejeni


 1. Linux
 2. Windows
 3. OSx
 4. BeOS
 1. Linux
 2. Windows
 3. OSx
 4. BeOS

Seznami

Neurejeni


 • Linux
 • Windows
 • OSx
 • BeOS
 • Linux
 • Windows
 • OSx
 • BeOS

Naslovi

1. Naslov

2. Naslov

3. Naslov

4. Naslov

1. Naslov

2. Naslov

3. Naslov

4. Naslov

Preformatted

  _/)/)_
 (':'= )
(")(")..)
_/)/)_ (':'= ) (")(")..)

  _/)/)_
 (':'= )
(")(")..)
ASCII art

B A R V E

B
A
R
V
E

#Kaj?

 • #RdečaZelenaModra
 • Šesnajstiško
 • 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28...
 • 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1A,1B,1C...
 • 256 odtenkov posamezne barve
 • 255==FF
 • 0==00

Enotna barva za celo stran

body bgcolor="#000000" text="#00FF00" link="#FFFFFF" vlink="#0000FF"

Tabela

A1 A2 A3
B1 B2 B3
C1 C2 C3

Interne povezave

Ključni pojmi:

 • index.html = Vstopna stran/datoteka
 • / ali root ali korenska mapa
 • izhodiščna mapa

Vrste URL naslovov

 • Direkten

  https://www.youtube.com/user/miharix

  Cilj je na drugem strežniku

 • Relativen

  ../../vsebina/pomembno/korak1.html

  Cilj je v naši root mapi ali njeni podmapi

Priporočila imenovanj datotek & map

 • Čim krajša (max 30znakov)
 • Prvi znak v imenu obvezno črka
 • Le male črke angleške abecede (a-z brez šumnikov) številke, vezaj(-),podčrtaj(_) ali pika(.)

Vaja relativnih ciljev

Ustvari sledečo podatkovno strukturo

V vsaki *.html imej povezavo na vse ostale *.html datoteke

Slika

Ptice

Pogoste napake in nasveti

 • Pozabimo zapisat ali napišemo napačen tip slike(končnico)
 • Narobe navedemo pot do slike
 • Izogibajmo se nekopresiranim formatom kot so .bmp .tiff
 • Slika naj bo .jpg/.jpeg, še bolje .png
 • Najboljše pa če je vektorska .svg

Koda za sliko

Ptice
Ptice

Okviji / frame

iframe

"Okno" znotraj naše spletne,
ki prikazuje vsebino druge html datoteke ali spletne."

frame

Okvirji, v katerih so prikazane druge html

 • ne moremo uporabljat značke body
 • ne moremo uporabljat značk, ki bi jih sicer imeli v body
 • frame je definiran v čisto svoji html datoteki
 • najpogosteje v index.html
 • Ob spremebi URL-ja F5 ni dovolj!

primer frame ogrodja 1.


<html>

 <frameset rows="16%,84%">
  <frame src="zgoraj.html" name="gor">
  <frame src="spodaj.html" name="dol">
 </frameset>

</html>

Moteči okvir?


 <frameset rows="16%,84%" border=0>

primer frame ogrodja 2.


<html>

 <frameset cols="20%,*,10%">
  <frame src="levo.html" name="L">
  <frame src="vsebina.html" name="bistvo">
  <frame src="desno.html" name="D">
 </frameset>

</html>

primer frame ogrodja 3.


<html>

 <frameset cols="20%,*,10%">
  <frame src="levo.html" name="L">
  <frameset rows="16%,84%">
   <frame src="zgoraj.html" name="gor">
   <frame src="spodaj.html" name="dol">
  </frameset>
  <frame src="desno.html" name="D">
 </frameset>

</html>

name ???

Če link, ki ga prikazujemo v frame ima atribut target lahko
z njim določimo v katerem oknu se bo prikazala vsebina

Druga vsebina