Tehnika in Tehnologija

6. razred

http://m.os-mk.si

Vsebina

 • Človek in ustvarjanje
 • Dokumentacija
 • Gradiva in obdelave
 • Tehnična sredstva
 • Ekonomika
 • Računalniško podprta proizvodnja

Število ur: 70

Pravila pri predmetu

Pri predmetu je veliko praktičnega dela z orodji in stroji.
NEUPOŠTEVANJE PRAVIL VODI DO POŠKODB

 • Upoštevam učiteljeva navodila
  Ne pomeni NE !
 • Pri delu sem zbran in pozoren
 • Ne opravljam stroja brez učiteljeve prisotnosti
  Največ 6 učencev v delavnici
 • Vsako napako na stroju javim učitelju
 • Pazim nase, na druge, orodje, mizo...
  Za sabo vedno pospravim
  Šola ima malo orodja, ker vaši predhodniki nanje niso pazili.

Ocenjevanje

 • Vsaj 1x ustno
 • Vsaj 1x pisno
 • Vsaj 4x izdelek
  Tvoja mapa z listi je tudi tvoj izdelek!
  • Bonus 5: Obiskovanje modelarskega krožka in
   doseženo najmanj predzadnje mesto na tekmovanju tehničnega področja.

Kriterij

45-59 %= zd (2)
60-74% = dob(3)
75-89% = pdb(4)
90-100% = odl(5)

Standardi znanja

Minimalno znanje (za 2)

Učenec/ka
 • utemelji in upošteva pravila varnosti pri delu
 • opiše varnostno opremo v delavnici
 • opiše pravilno ravnanje na poti v šolo in
  utemelji pomen uporabe varnostne čelade pri vožnji s kolesom
 • poimenuje vrste papirnih gradiv, opiše njihove značilnosti in uporabo
 • razlikuje med recikliranim in navadnim papirjem
 • pojasni smisel zbiranja odpadnega papirja
 • razlikuje formate A
 • razloži pomen embalaže za shranjevanje predmetov in snovi, za transport
 • razstavi in razišče plašč embalažnega ovitka
 • nariše osnovne like s svinčnikom
 • načrtuje izdelavo predmeta iz papirnih gradiv in izdela šablono
 • preveri primernost lepila
 • varno in pravilno uporablja orodje
 • preizkusi ustreznost izdelka
 • preizkusi profile na trdnost
 • preoblikuje papir v profile in jih uporabi v konstrukciji
 • uporabi postopke obdelave papirja
 • razlikuje najpogostejše vrste lesa po njihovih značilnostih
 • razvršča polizdelke po njihovi uporabi
 • opiše pridobivanje lesa in oblike tehničnega lesa
 • ustrezno uporabi pripomočke, orodje in stroje za izdelavo predmeta
 • preizkusi trdnost izdelka

Standardno znanje (za 3-5)

Učenec/ka
 • utemelji uporabo papirnih gradiv v vsakdanjem življenju in za ustvarjanje izdelkov
 • s poskusom dokaže lastnosti papirja in plastnost papirnih gradiv
 • razloži vlogo posameznih sestavin papirja oziroma surovin in vlaken
 • utemelji pomen ekološko neoporečne proizvodnje papirja
 • razlikuje formate A in B ter utemelji vrednost in namen standarnizacije formatov papirnatih gradiv
 • razloži pomen embalaže za shranjevanje predmetov in snovi, za transport in
  trženje z vidika tržnih zakonitosti ter jo ovrednotiti z ekološkega vidika
 • razloži namen tehničnega komuniciranja
 • opredeli pravila skiciranja in kotiranja ravnega roba
 • utemelji vlogo premazov za obstojnost konstrukcije in za videz izdelkov
 • prepozna različne vrste premazov in njihovo sestavo

Standardno znanje (za 3-5)

Učenec/ka
 • ovrednoti proces izdelave
 • opiše proces dela
 • oblikuje in skicira zamisel za izdelavo nosilne konstrukcije iz papirnih gradiv
 • preizkusi profile na trdnost in ovrednoti pomen trdnosti v gradnji
 • ovrednoti proces izdelave
 • razčleni problem in poišče najustreznejšo rešitev za izdelavo preprostega funkcionalnega oziroma uporabnega predmeta iz lesa
 • utemelji prednosti in slabosti uporabe lesa pred drugimi gradivi
 • razloži fizikalne in mehanske značilnosti preizkušancev
 • z gospodarskega in ekološkega vidika razloži vpliv gozda na okolje
 • izbere primerne lesene polizdelke za izdelavo predmeta
 • na konkretnem stroju določi delovni, prenosni in pogonski del
 • razloži namembnost lesnih premazov in utemelji prednost ekološko prijaznih premazov
 • izračuna stroške izdlave predmeta, ovrednosti svoj prispevek

Preden začnemo

Pri predmetu potrebuješ:
 • Mapa za liste A4
 • 500 listov A4 - Te liste boš uporabljali pri TIT v 6 - 8.r
 • Svinčnik
 • Šilček
 • Radirka

Če pri delu zaostajaš ali si manjkal
pridi delat med časom modelarskega krožka.

Varna pot v šolo

Deli kolesa

Naloga: Nariši čim bolj podrobno skico kolesa.
Izkoristi celotni list A4.

Orodja ter stroji in varnost

Orodja ter stroji in varnost

Orodja ter stroji in varnost

Orodja ter stroji in varnost

Orodja ter stroji in varnost

Orodja ter stroji in varnost

Orodja ter stroji in varnost

Orodja ter stroji in varnost

Pribor za tehnično risanje


Uporaba geotrikotnika pri tehničnem risanju ni dovoljena
(Geotrikotnik ni dovolj natančen)

Pribor za tehnično risanje

9H 8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H H F HB HB2 B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B
Najtrša Srednja Najmehkejša

Pribor za tehnično risanje

Pribor za tehnično risanje

Pribor za tehnično risanje

Pribor za tehnično risanje

https://youtu.be/sTA75IThi9A

Uporaba 60° ter 45° ravnila

https://youtu.be/eO4rSfqFBCk

Tehnična pisava

Črke

Vadnica

Tehnična pisava

Števke

Vadnica

Tehnična dokumentacija

Tehnična pisava

Zaradi dobre preglednosti se je razvila pisava, kjer imajo črke in številke natanko določeno obliko.

Vse črke in številke so enako široke in enako visoke.
Razmik med črkami mora biti povsod enak.

Včasih so pisali tehnično pisavo pod kotom 75°, danes pa se uporablja pisava pod kotom 90°.

Tehnično pisavo pišemo s svinčnikom.

Uporabljamo jo na vseh načrtih.

Merilo

Kadar želimo predmet prikazati s tehnično risbo, uporabljamo merilo.

Če je predmet enake velikosti, kot list načrta,
ga narišemo v merilu 1 : 1(ena proti ena)

Naštej nekaj predmetov, ki bi jih narisal v merilu 1:1.(Odgovori zapiši na list.)

Merilo 1 : N

Za predmete, ki so v svoji naravni velikosti preveliki, uporabljamo merilo, ki ga pomanjša.

1 : 2(ena proti dva) pomeni, da bomo naravno velikost predmeta pomanjšali dvakrat. Osnovne mere bomo delili z dva.

1 : 5(ena proti pet) pomeni, da bomo naravno velikost predmeta pomanjšali petkrat. Osnovne mere bomo delili s pet.

Naštej nekaj predmetov, ki bi jih narisal v merilu 1:N.(Odgovori zapiši na list.)

Merilo N : 1

Za predmete, ki so v svoji naravni velikosti premajhni, uporabljamo merilo, ki ga poveča.

2 : 1(dva proti ena) pomeni, da bomo naravno velikost predmeta povečali dvakrat. Osnovne mere bomo pomnožili z dva.

5 : 1(pet proti ena) pomeni, da bomo naravno velikost predmeta povečali petkrat. Osnovne mere bomo pomnožili s pet.

Naštej nekaj predmetov, ki bi jih narisal v merilu N:1.(Odgovori zapiši na list.)

Merilo - vaja

1:15:11:2Original1:53:1
11cm55cm5,5cm11cm2,2cm33cm
60cm300cm30cm60cm12cm180cm
150mm750mm75mm150mm30mm450mm
30km150km15km30km6km90km
270dm1350dm135dm270dm54dm810dm

Črte v tehniki

Če pogledamo risbo vidimo, da so na njej različne črte.
Vsaka od njih nekaj predstavlja.

Črte v tehniki

Kotiranje

 • pomožne kotirne črte
 • glavne kotirne črte
 • mera v mm in s teh. pisavo
 • puščica (1mm in 3mm)
 • Ø - prerez okrogel (valj)
 • □ - prerez kvadratne oblike
 • R - radij - polmer

Tehnična in tehnološka dokumentacija

Tehnična dokumentacija

 • Skica
 • Risba
  • Sestavniška
  • Delavniška

Skica

 • Rišemo prostoročno
 • Lahko je bolj umetniška

Sestavniška risba

Delavniška risba

Tehnološka dokumentacija

 • Montažna risba
 • Tehnološki/Operacijski list

Montažna risba

Tehnološki/Operacijski list

Formati papirja

Format A

Osnovni format je A0 841x1189,
če ga razrežemo na dva enako velika dela
dobimo format A1 594x841.
Iz A1 dobimo A2.
Iz A2 nato A3.
Iz A3 nadalje A4 210x297.
... A5, A6, A7 in A8.

Formati A

Format B

 • Pokrije mere, ki jih format A ne pokriva
 • Uporaba pri trših papirjih (karton)
 • Izhodišče B0 1000x1414

Formati B

Format C

 • mere take, da držijo A
 • Uporaba pri kuvertah
 • Izhodišče C0 917x1297

Formati C

Kuverte C

Izdelava papirja v tovarni

https://youtu.be/E4C3X26dxbM

Izdelava papirja doma

https://youtu.be/eT4tNINfzrY

Recikraža papirja v tovarni

https://youtu.be/gx3y6Kptx3k

Papirnata gradiva - zgodovina

Vir: http://www2.arnes.si/~kkovac6/MATERIALI/ro.zrsss.si/_puncer/papir/p_zgo1.htm

Pred iznajdbo papirja so različne kulture sveta uporabljale raznovrstne materiale za posredovanje pisnih informacij. Npr: kamen, glina, les, kovina, papirus, pergament, blago, lubje, »papir« iz stržena riževih stebel.

Papirus

 • Čas: 3500 pr. n. št. do leta 1000 n. št.
 • Kraj: Egipt
 • Surovina: Trstika papyrus (Cyperus papyrus)
 • Lepilo in polnilo: Sok iz plasti stržena
 • Glajenje površine: S kamnitimi likali

Papirus - izdelava

https://youtu.be/DCR8n7qS43w

Pergament

 • Čas: 263 pr. n. št. do 1500 n. š.
 • Kraj: Pergamon (mesto v Mali Aziji) od koder se je razširil ob Sredozemlju, preko Italije v ostale pokrajine Evrope.
 • Surovina: ovčje, kozje, telečje in druge kože
 • Glajenje površine: Z noži

Pergament - izdelava

https://youtu.be/2-SpLPFaRd0

Pergament - uporaba

https://youtu.be/nuNfdHNTv9o

Papir iz rastlinskih vlaken

 • Čas: 180 pr. n. št.
 • Kraj:Kitajska, dinastija Han
 • Surovina: rastlinska vlakna: trstika, bambus, slama žitaric, riževa slama
 • Izdelava: podobna ročni izdelavi sodobnega recikliranega

Papir iz rastlinskih v. - izdelava

https://youtu.be/_E-atPin7pQ

Papir iz riževih vlaken

https://youtu.be/bBcq0t50A9w

Papir in SLO

 • 1579 - Janž Kisl - Fužine ob Ljubljanici 1. papirnica
 • 1716 - mlin za mletje papirne snovi - Žužemberg
 • 1750 - Sv. Duh pri Škofji Loki, Zidani most
 • 1767 - Ajdovščina
 • 1832 - Lobnica pri Rušah
 • 1832 - Goričane
 • 1843 - papirnica na desnem bregu Ljubljanice
 • 1851 - papirnica - levi breg Ljubljanice – Vevče
 • 1861 - Medvode
 • 1869 - ind. koncern - Goričane, Medvode, Vevče
 • 1871 - gradnja tovarne papirja Sladki Vrh

Papirnata gradiva

Vrste papirja (1.)

SkupinaSestavinePrimeri uporabe
najboljšibombaž(krpe) 100%dokumentni, vrednostni papirji, bankovci
boljšibombaž 20%, celulozauradni obrazci, poslovne knjige, pisalni karton
brezlesniceluloza do 5 %, olesenela vlaknapisalni papir in karton, pergamentni nadomestek

Vrste papirja (2.)

navadniceluloza,
20% lesovine
risalni papir, karton,
šolski zvezki
konceptniceluloza lesovinešolski zvezki
lesovinski55% lesovinetiskovni papir, papir in karton za ovitke

Vrste papirja (3.)

časopisni80% lesovinečasopisi, revije
ovojniceluloza, star papir, lesovinapapir za zavijanje, vrečke
kartotečni kartonceluloza, lesovinakartoteke, ovitki

Vrste papirja (4.)

bela lepenkalesovinaza kaširanje, knjigovezništvo
siva lepenkastar papirškatle, močnejša embalaža
rjava lepenkarjava lesovina, star papirškatle, embalaža

Ločevanje papirnatih gradiv

 • Plastnost
 • Debelino
 • Težo

Ločevanje najpogostejših

 • PAPIR
  • tanek in enoplasten
  • teža: 1m2 največ 150g
 • KARTON
  • debelejši, eno- do triplasten. Plasti različnih kakovosti.
  • teža 1m2 od 150 do 400g
 • LEPENKA
  • do 5 mm debela, večplastna. Plasti enake kakovosti
  • Teža 1m2 nad 400g

Les - vrste

 • Iglavci: bor, jelka, smreka, macesen
 • Listavci: hrast, bukev, jesen, brest, topol, akacija, kostanj
 • Eksote: mahagonij, teak, palisander, makasar (ebenovina), ameriški oreh, balza
Iglavci

Bor (beli, črni, primorski)

 • Mehak les
 • smolnat in trajen
 • Svetlo rumenkaste do rdečkaste barve, osušen temnordečkast
 • Uporabljamo za: okrogli, tesani in rezani les za pilote, mostove in za stavbno pohištvo na fasadi (okna, vrata, opaž) in notranjosti (tla, obloge).
Iglavci

Smreka (več vrst, pokljuška smreka)

 • Mehak les
 • manj trajen od bora
 • belorumenkaste barve
 • Uporabljamo za: tesani in rezani les, za konstrukcije, ostrešja, odre, opremo zgradbe v notranjosti (tla, vrata) za furnir in pohištvo
Iglavci

Macesen

 • podoben boru a bolj elastičen
 • manj smolnat, obstojen
 • Temnordečkaste letnice
 • Uporabljamo za: jambori, rezani in tesani les, mostove, nosilce, stavbno pohištvo (v notranjosti in zunanjosti), za pohištvo in obloge
Iglavci

Jelka

 • mehak in lahek les
 • manj trajen, brez smole
 • belorumenkaste barve
 • Uporabljamo za: odri, nosilci, ostrešja (notranja) okna in vrata, tlaki in opaži
Listavci

Bukev

 • zelo trd les
 • belkaste barve, suh, temen
 • Uporabljamo za: parket, v mizarstvu (parjena bukovina je upogljiva) in za furnir
Listavci

Hrast (običajen, slavonski)

 • trd in zelo trajen
 • belkaste barve, suh, temen
 • Uporabljamo za: vrata, okna, parket, obloge, pohištvo, stopnice, furnir
Listavci

Jesen

 • težak, trd in žilav
 • bele barve z grobo strukturo, elastičen, se težko kolje in lepo polira
 • se v gradbeništvu ne uporablja
 • Uporabljamo za: stopnice, parket, pohištvo, furnir

Les - pridobivanje

 1. Odkazilo dreves - določitev in označitev za posek
 2. Sečnja drevesa
  1. Podiranje drevesa
  2. Odstranitev vej
  3. Odstranitev krošnje
  4. Razžaganje na dolžine
 3. Spravilo lesa

Sečnja - nekoč

https://youtu.be/2TFf2esmioo

Sečnja

https://youtu.be/vWtbgoiFAuQ

Sečnja - strojna

https://youtu.be/hwQKQGYM-y8

Obdelava lesa

Del drevesa, ki ga lahko najbolje izkoristimo je deblo.

Razvrstitev lesa glede na namen:
 • hlodovina
 • celulozni les
 • tehnični les
 • les za kurjavo

Hlodovina

Okrogel les.
Uporablja se za proizvodnjo žaganega lesa in furnirja.

Celulozni les

Surovina za papirno industrijo, izdelavo ivernih plošč, energent za kurjavo v industriji in domači uporabi.

tehnični les

Za drogove, pilote, štore, ograje, jamske opornike, vžigalice...

les za kurjavo

Iz debla in vej.
Porabi kot kurivo.

Les - polizdelki

Nekončni proizvodi.
Namenjeni nadaljni predelavi.

žagan les

 • Tram
 • Ploh
 • Deska
 • Letev

Tram

Ostrešje, mostovi, kozolci...
Širina ≤ debelina ≤ 3x širina
Širina > 40mm

Ploh (fosn)

Zidarski oder, stopnice...
Širina > 3x debelina
Debelina > 40mm

Deska

Pohitšvo, parket, opaž...
9mm ≤ Debelina ≤ 40mm
Širina ≥ 80mm

Letev

Manjši leseni izdelki, obrobe, okvirji slik...
Debelina ≤ 40mm
Širina < 80mm

Drugi lesni polizdelki

 • furnir
 • vezana plošča
 • panelna plošča
 • vlaknene plošče
 • iverne plošče

Furnir

Tanki listi lesa
Pridobljeni z žaganjem, rezanjem ali luščenjem debla
Debelina listov od 0,5mm do 2mm

Vezana plošča

liho število navkrižno lepljeni furnirji
pohištvo, pregradne stene, modelarstvo...
Različnih kvalitet npr B/B, B/C, C/C
Zelo tanko VP z veliko plasti imenujemo tudi avio plošča

Panelna plošča

Iz treh plasti.
Notranja letve, zunanji furnir
Kvaliteten nadomestek za masivni les
Uporaba predvsem pri pohištvu

Iverna plošča

iveri lesa + lepilo + stiskanje
Zunaj je lahko oblepljena s plastjo furnirja ali barvno folijo
Uporaba za pohištvo in gradbeništvo

Vlaknena plošča

lesena vlakna + lepilo + stiskanje
Vlakna dobimo s kuhanjem sekancev
Kakovostnejše od iverk
Uporaba predvsem pri pohištvu

Les - obdelovalni postopki

 • Vpenjanje
 • Žaganje
 • Skoblanje
 • Struženje
 • Vrtanje
 • Rezkanje
 • Dolbenje
 • Brušenje & Rašpanje
 • Spajanje
 • Površinska zaščita

Vpenjanje

Za lažje in bolj varno obdelovanje,
obdelovanec pogosto vpnemo.

Obdelovanec zaščitimo pred sledovi orodja tako, da iz obeh strani vpnemo hkrati še mehkejši les.

Orodja za vpenjanje:
 • Primež
 • Spone
 • Ščipalke

Žaganje

Postopek kjer odstranujemo odvečni material.

Nekaj vrst žag:
 • Žaga lokarica
 • Lisičji rep
 • Vibracijska žaga
 • Lokasta žaga / rezljača
 • Krožna žaga
 • Tračna žaga
 • Vbodna žaga

Skoblanje

Skobeljnik je orodje, ki s pomočjo zelo ostrega rezila odrezuje zelo tanke kose lesa.

Struženje

Obdelovanec se hitro vrti okrog osi.
Obdelujemo ga s pomočjo stružnih nožev. https://youtu.be/YqGEshauGYQ
https://youtu.be/I60ilWTDss0

Vrtanje

postopek kjer z krožnim gibanjem - vrtanjem izrezujemo luknje oziroma izvrtine

Orodja:
 • Ročni vrtalnik
 • Ročni vrtalni stroj
 • Ročni akumolatorski vrtalni stroj
 • Konzolni vrtalni stroj
 • Povrtalo

Rezkanje

Rezskanje je postopek, ki je na prvi pogeld podoben vrtanju
le ta tukaj obdelovalno orodje ne reže z konico
temveč z obodom.

Dolbenje

Ročni postopek, kjer z dleti,žlebili, dolbili
ter lesenim kladivom dolbemo v les.

Brušenje & Rašpanje

Orodja:
 • Brusni papir
 • Pila
 • Rašpa
 • Tračni brusilnik
 • Vibracijski brusilnik
 • Rotacijski brusilnik

Spajanje

 • Mozničenje
 • Rogličenje
 • Žebljanje
 • Vijačenje
 • Leplenje

Površinska zaščita - vloga

Vloga premazov:
 • Podaljša življensko dobo
 • Zaščiti pred zunanjimi vplivi
 • Spremeni izgled

Površinska zaščita - vrste

Vrste premazov:
 • Laki
 • Barve
 • Olja
 • Smole
 • Vosek
 • Impregnacija

Površinska zaščita - nanašanje

Orodja:
 • Čopič
 • Valjček
 • Goba
 • Krpa
 • Sprej
 • Kompresor
 • Zračna pištola
 • Vakumirka

Izdelek - Zabojček

JASNO SI OZNAČI DELE, KI SO ODPAD!
2 kosa - stranici
1 kos - zadaj
1 kos - spredaj
1 kos - pokrov