Tehnika in Tehnologija

7. razred

http://m.os-mk.si

Vsebina

 • Človek in ustvarjanje
 • Pravokotna projekcija
 • Obdelava umetnih snovi
 • Prometna vzgoja
 • Ekonomika
 • Računalniško podprta proizvodnja

Število ur: 35

Pravila pri predmetu

Pri predmetu je veliko praktičnega dela z orodji in stroji.
NEUPOŠTEVANJE PRAVIL VODI DO POŠKODB

 • Upoštevam učiteljeva navodila
  Ne pomeni NE !
 • Pri delu sem zbran in pozoren
 • Ne opravljam stroja brez učiteljeve prisotnosti
  Največ 6 učencev v delavnici
 • Vsako napako na stroju javim učitelju
 • Pazim nase, na druge, orodje, mizo...
  Za sabo vedno pospravim
  Šola ima malo orodja, ker vaši predhodniki nanje niso pazili.

Ocenjevanje

 • Vsaj 1x ustno
 • Vsaj 1x pisno
 • Vsaj 4x izdelek
  Tvoj zvezek je tudi tvoj izdelek!
  • Bonus 5: Obiskovanje modelarskega krožka in
   doseženo najmanj predzadnje mesto na tekmovanju tehničnega področja.

Kriterij

90 - 100% = 5
75 - 89% = 4
60 - 74% = 3
40 - 59% = 2
0 - 39% = 1

Minimalno znanje (za 2)

Učenec/ka
 • upošteva dogovorjena pravila varnosti pri delu
 • utemelji pomen varnostne opreme kolesa ter varne vožnje s kolesom
 • riše preproste predmete s svinčnikom
 • predstavi uporabo najpogostejših umetnih snovi v vsakdanji praksi in jih imenuje
 • oblikuje in skicira idejo za preprost predmet
 • umetne snovi razvrsti med elaste, plaste (termo- in duroplaste) in silikone
 • pojasni vpliv proizvodnje in uporabe umetnih snovi na okolje
 • z uporabo osnovnih obdelovalnih postopkov, orodij in strojev izdela preprost predmet iz umetnih snovi
 • pravilno in varno uporablja orodje, stroje in pripomočke za obdelavo umetnih snovi
 • preizkusi ustreznost izdelka

Minimalno znanje (za 2)

Učenec/ka
 • opiše potrebne pogoje, da v električnem krogu teče električni tok
 • razlikuje med električnimi prevodniki in izolanti ter našteje tipične električne porabnike
 • razloži namen in delovanje stikala v električnem krogu
 • sestavi električne kroge z dvema ali več porabniki
 • našteje in opiše vire električne napetosti
 • prepozna nevarnosti električnega toka
 • ugotovi, da so električni motorji porabniki, ki električno energijo pretvarjajo v mehansko delo in nekaj poganjajo
 • opiše zobniški par, loči pogonski in gnani zobnik
 • sestavi model po danem načrtu

Standardno znanje (za 3-5)

Učenec/ka
 • utemelji risanje v pravokotni projekciji z vidika poznavanja projekcij in uporabe pravokotne projekcije v praksi
 • riše preproste predmete s svinčnikom in računalniškim grafičnim orodjem
 • oblikuje in skicira idejo za preprost predmet, utemelji rešitev in izbere najustreznejšo
 • izdela tehnično in tehnološko dokumentacijo za izdelek oziroma projekt
 • ugotovi dobre in slabe strani umetnih snovi
 • utemelji vlogo človekovega dela in odgovornosti pri nepravilnem spreminjanju narave
 • pripravi varno in ergonomsko pravilno oblikovan delovni prostor
 • izračuna stroške izdelave predmeta, ovrednoti svoj prispevek
 • oblikuje in skicira zamisel za model, s katerim bo rešil problem

Standardno znanje (za 3-5)

Učenec/ka
 • pojasni pomen električne energije za obstoj in razvoj civilizacije
 • opiše alternativne vire in načine pridobivanja električne energije
 • preveri odvisnost vrtenja enosmernega motorja od napetosti in polaritete priključkov vira
 • opiše zobniški par, loči pogonski in gnani zobnik, opiše polžasto gonilo
 • določi in izrazi prestavno razmerje na modelu
 • razloži delovanje vezja z dvema zaporedno in dvema vzporedno vezanima stikaloma
 • uporabi menjalno stikalo za spreminjanje smeri vrtenja električnega motorčka in razloži njegovo delovanje
 • na sestavljenem modelu razloži delovanje električnega vezja in prenosa vrtenja
 • ovrednoti izdelani model in uporabo pridobljenega znanja v novih primerih in okoliščinah

Preden začnemo

Pri predmetu potrebuješ:
 • Zvezek - brezčrtni
  Isti zvezek kot preteklo leto
 • Svinčnik
 • Šilček
 • Radirka

Če pri delu zaostajaš ali si manjkal
pridi delat med časom modelarskega krožka.

Načrtovanje

( od ideje do izdelka )
 1. Želja in ideja
 2. Tehnična skica
 3. Tehnična risba
 4. Izdelava izdelka

Želja in ideja

Tehnična skica

Tehnična risba

Izdelava izdelka

Pravokotna projekcija

Predloga za risanje

Osnove in kvader

https://youtu.be/ic40xbiSjYs

Pravokotna projekcija

https://youtu.be/ExyiHsyQk7s

Umetne snovi

(Plastika)

Delitev umetnih snovi

 • Elasti
 • Plasti
  • Duroplasti
  • Termoplasti
 • Silikoni

Elasti

Po deformaciji se vračajo v prvotno obliko

Plasti

Termoplasti

Se pod vplivom toplote zmehčajo in jih v takem stanju lahko plastično preoblikujemo.

Predstavniki:
 • PVC
 • Polietilen
 • Polistiren
 • Najlon
 • Akrilno steklo

PVC

Polivinilklorid

Polietilen


Polistiren

Stiropor

Najlon

 • Podoben svili a cenejši
 • 1935 - Prvi umetni poliamid
 • 1938 - Prvi izdelek - zobne krtačke.


Akrilno steklo

Pleksi steklo

Duroplasti

Se pod vplivom toplote ne zmehčajo,
pri velikih temperaturah razpadajo.


Predstavniki:
 • Poliester
 • Bakelit
 • Teflon
 • Epoksidne smole

Poliester

Bakelit

 • Prva sistetiča umetna masa
 • 1905 - Belgija
 • Kemik: Leo Hendrik Baekeland

Teflon

Epoksidne smole

Silikoni

 • Vodoodbojni
 • Vremensko obstojni
 • Iz njih izdelujejo barve, lake, silikonske kite

Pridobivanje umetnih snovi

 • Premog
 • Nafta
 • Plin

Nastanek prve plastike

https://youtu.be/QW3OGMZ1bWc

Eksperiment

https://youtu.be/akhs3wcSDGA

Življenski cikel plastenk

https://youtu.be/_6xlNyWPpB8

Plastika v oceanih

https://youtu.be/ju_2NuK5O-E