Tehnika in Tehnologija

8. razred

http://m.os-mk.si

Vsebina

 • Računalniško podprta proizvodnja
 • Varnost pri delu in v prometu
 • Izometrična projekcija
 • Poklici v kovinarstvu
 • Poklici v prometu
 • Motorji
 • Gonila
 • Kovine

Število ur: 35

Pravila pri predmetu

Pri predmetu je veliko praktičnega dela z orodji in stroji.
NEUPOŠTEVANJE PRAVIL VODI DO POŠKODB

 • Upoštevam učiteljeva navodila
  Ne pomeni NE !
 • Pri delu sem zbran in pozoren
 • Ne opravljam stroja brez učiteljeve prisotnosti
  Največ 6 učencev v delavnici
 • Vsako napako na stroju javim učitelju
 • Pazim nase, na druge, orodje, mizo...
  Za sabo vedno pospravim
  Šola ima malo orodja, ker vaši predhodniki nanje niso pazili.

Ocenjevanje

 • Vsaj 1x ustno
 • Vsaj 1x pisno
 • Vsaj 4x izdelek
  Tvoj zvezek je tudi tvoj izdelek!
  • Bonus 5: Obiskovanje modelarskega krožka in
   doseženo najmanj predzadnje mesto na tekmovanju tehničnega področja.

Kriterij

90 - 100% = 5
75 - 89% = 4
60 - 74% = 3
40 - 59% = 2
0 - 39% = 1

Minimalno znanje (za 2)

Učenec/ka
 • utemelji pravila s področja varnosti pri delu in zagotovi pogoje zanj
 • spoštuje določila prometnega kodeksa v prometu
 • predmet v obliki kvadra nariše s tehnično skico in risbo v izometrični projekciji
 • poišče možnosti uporabe izometrične projekcije v praksi
 • predstavi uporabo kovin na značilnih področjih
 • pozna najpogostejše vrste in osnovne lastnosti kovin
 • razvrsti kovine v železne in neželezne
 • opiše lastnosti kovin
 • imenuje polizdelke
 • sodeluje pri razvoju skice in izbiri najustreznejše rešitve
 • izdela delavniško risbo in tehnološki list za preprost, uporabni predmet

Minimalno znanje (za 2)

Učenec/ka
 • z uporabo osnovnih obdelovalnih postopkov, orodij in strojev izdela preprost predmet iz kovin
 • varno in pravilno uporablja orodja
 • izdela sestavne dele, jih sestavi v celoto in predmet preizkusi
 • razlikuje razstavljive in nerazstavljive zveze
 • pozna vpliv proizvodnje kovinskih predmetov in njihove uporabe na okolje
 • razloži pomen recikliranja
 • na primerih razloži kako stroji pomagajo človeku pri delu
 • našteje vire, ki ponujajo človeku večjo moč, kot jo zmore sam
 • prouči motor ali model motorja
 • prepozna vse štiri takte štiritaktnega motorja z notranjim zgorevanjem
 • opiše vpliv množične uporabe motornih prevoznih sredstev na spremembe v okolju
 • imenuje vrste, pojasni vlogo in namen gonil
 • pri gradnji modela uporabi gonilo ter preizkusi njegovo delovanje
 • loči drsne in kotalne ležaje ter pojasni pomen maziv

Standardno znanje (za 3-5)

Učenec/ka
 • ovrednoti pomen upoštevanja določil prometnega kodeksa
 • utemelji risanje predmetov v prostorski projekciji in
  opiše nastanek slike predmeta v izometrični projekciji
 • predmete riše v projekciji z roko in računalniškim grafičnim orodjem CAD oziroma modelira z grafičnim orodjem v trirazsežnostni tehniki (3D)
 • utemelji prednost kovin pred drugimi gradivi
 • imenuje polizdelke in utemelji njihovo uporabnost
 • razloži bistvo preoblikovanja, odrezavanja, spajanja in površinske obdelave
 • utemelji zaščito kovinskih predmetov
 • vrednoti vloženo delo, porabljeno gradivo, vloženo in pridobljeno znanje, ki se veže na izdelek
 • opiše pomen racionalizacije in poišče primere v praksi
 • našteje in opiše vire, ki ponujajo človeku večjo moč, kot jo zmore sam
 • na modelu ali risbi poimenuje posamezne dele dvo- in štiritaktnega bencinskega motorja
 • imenuje različne vrste zobnikov in navede njihovo uporabo
 • določi prestavno razmerje
 • na ročičnem gonilu določi vrste gibanj in opiše prenos moči
 • opiše model računalniško vodenega koordinatnega stroja in njegovo uporabnost
 • na modelu opiše sistem CAD/CAM in našteje prednosti njegove uporabe pred klasično proizvodnjo

Preden začnemo

Pri predmetu potrebuješ:
 • Zvezek - brezčrtni
  Isti zvezek kot preteklo leto
 • Svinčnik
 • Šilček
 • Radirka

Če pri delu zaostajaš ali si manjkal
pridi delat med časom modelarskega krožka.

Motorji z notranjim izgorevanjem

1860

 • Prvi motor z notranjim izgorevanjem.
 • Francija
 • Jean-Joseph Étienne Lenoir
 • Gorivo: Svetilni plin

1886

 • Nemčija
 • Karl Benz
 • Prvi avto
 • Max hitrost: 16km/h

1892

 • Nemčija
 • Rudolf Christian Karl Diesel
 • Dizelski motor
 • Gorivo: Plinsko olje (Dizel)
 • NE potrebuje vžigalne svečke

Ottov motor

 • Nemčija
 • Nikolaus August Otto
 • Prvi 4 taktni motor
 • Gorivo: Bencin
 • Potrebuje vžigalne svečke

Wanklow motor

 • Nemčija
 • Felix Wankel
 • Gorivo: Bencin
 • Vrteči bat
 • Rotacijski motor
 • Potrebuje vžigalne svečke

Delovanje - štiritaktni motor

https://youtu.be/C0unbau0yXc

Delovanje - dvotaktni motor

https://youtu.be/Q5oyB46In4k

Delovanje - wanklow motor

https://youtu.be/OwirNR5h30s

Gonila

 • Medsebojna lega gredi
 • Prestavno razmerje gonil
 • Vrste prenosa moči

Medsebojna lega gredi

 • Sekajoči gredi
 • Vzporedni gredi
 • Mimobežni gredi

Sekajoči gredi

Vzporedni gredi

Mimobežni gredi

Prestavno razmerje gonil

 • Stalno
 • Stopenjsko
 • Brezstopenjsko

Stalno

Stopenjsko

Brezstopenjsko

Vrste prenosa moči

 • Mehanska
 • Hidravlična
 • Pnevmatska
 • Električna

Mehanska

Hidravlična

Pnevmatska

Električna

Gonila za spremembo gibanja - mehanizmi

Krožno -> Premočrtno

 • Zobnik in zobati drog
 • Vijak in matica

Zobnik in zobati drog(zobata gred)

Vijak in matica

Krožno -> Nihanje

 • Vzvodni mehanizem
 • Odmična gred in dročnik

Vzvodni mehanizem

Odmična gred in dročnik

Premočrtno <-> Krožno

 • Ročični mehanizem

Mehanizmi za zaporo gibanja

Gonila po načinu prenosa sile

Torna gonila

 • Vzporedne gredi
 • Sekajoče gredi

Vzporedne gredi

Sekajoče gredi

Zobniška gonila

 • Čelni zobniki
 • Stožčasti zobniki
 • Polžasto gonilo

Čelni zobniki

Stožčasti zobniki

Polžasto gonilo

Jermenska gonila

 • Klinast jermen
 • Okrogel jermen
 • Ploščat jermen

Klinast jermen

Okrogel jermen

Ploščat jermen

Verižna gonila