Tehnika in Tehnologija

8. razred

http://m.os-mk.si

Vsebina

 • Računalniško podprta proizvodnja
 • Varnost pri delu in v prometu
 • Izometrična projekcija
 • Poklici v kovinarstvu
 • Poklici v prometu
 • Motorji
 • Gonila
 • Kovine

Število ur: 35

Ocenjevanje

 • Vsaj 1x ustno
 • Vsaj 4x izdelek
  • Bonus 5: Obiskovanje računalniškega kroška in
   doseženo najmanj predzadnje mesto na tekmovanju.

Kriterij

90 - 100% = 5
75 - 89% = 4
60 - 74% = 3
40 - 59% = 2
0 - 39% = 1

Minimalno znanje (za 2)

Učenec/ka
 • zagnati program v grafičnem okolju
 • z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo
 • z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko
 • vriniti sliko v besedilo
 • v obravnavanem programu izbrati ustrezen, a poznan ukaz
 • shraniti izdelek na disk in ga natisniti
 • razlikovati programsko in strojno opremo ra;unalnika
 • našteti enote strojne opreme računalnika in razložiti, zakaj jih uporabljamo
 • izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati
 • izbrati ustrezen obravnavan računalni[ki program
 • uporabiti brskalnik za internet

Temeljno znanje (za 3)

Učenec/ka
 • poslati sporočilo po elektronski pošti
 • odgtovoriti na prejeto sporočilo
 • napisati algoritem, ki reši preprost vsakdanji problem
 • izdelati in spremeniti preprost računalniški program
 • inovativno predstaviti informacijo z več podatki

Zahtevnejše znanje (za 4/5)

 • vplesti spletno stran v omrežje
 • narisati ustrezen grafikon in ga vriniti v besedilo
 • napisati algoritem z vejiščem
 • izdelati in spremeniti računalniški program z vejiščem

Potrebna programska oprema

 • Poljuben operacijski sistem
  Linux, Windows, MacOS
 • Odprtokodni(brezplačni) programi
  LibreOffice, Inkscape, Gimp, Scribus, ...
 • Za učence naše šole (legalne)brezplačne storitve
  Office368, e-pošta Arnes, mapa Arnes, ...
 • Poljuben spletni brskalnik
  Firefox, IE, Chromium, Chrome, Safari, Opera...

Preden začnemo

 • Ne zahteva se noben učbenik/DZ/zvezek.
 • Priporočena je manjša beleška za zapiske.
 • Vaje/Izdelke shranjujte na vsaj 2 medija
  (USB,mail,arnes mapa...)
 • Kdor želi lahko tudi po/pred poukom koristi rač. učilnico.