Miha Kočar |

Tehnika in tehnologija

TIT 6

Učni listi | Projekcija

TIT 6 - Učni listi

  1. Zmaj
  2. Tehnična pisava
  3. Tehnična dokumentacija

Tehnika in tehnologija

TIT 7

Učni listi | Projekcija

TIT 7 - Učni listi

  1. Tehnična pisava
  2. Tehnična dokumentacija

TIT 7 - Opis predmeta

Tehnika in tehnologija

TIT 8

Učni listi | Projekcija

TIT 8 - Učni listi

  1. Tehnična pisava
  2. Tehnična dokumentacija

TIT 8 - Opis predmeta

Risanje v Gometriji in Tehniki

RGT - Opis predmeta

Izbirni predmet RGT obravnava tehnike risanja in načrtovanja tehničnih dokumentacij. Pri predmetu na kratko ponovimo znanje risanja iz TIT nato pa preidemo na računalniško risanje v 2D ter 3D ter spoznamo ter preizkusimo različne računalniško vodene CNC naprave
(CNC rezkar, Ploter, 3D printer...)

RAČ-NIP

Učni listi | Projekcije | Ocenjevanje | Opis predmeta | FAQ

RAČ-NIP - Učni listi

RAČ-NIP - Projekcije

RAČ-NIP - Opis predmeta

Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo.

1. FAQ

"Letos sem že obiskoval/a NIP, a bo naslednje leto vse enako?"

NE. Zakonodaja sicer zahteva, da v kolikor ni dovolj učencev za skupine ločene glede na razred, se ura izvaja z učenci iz vseh razredov hkrati, a kljub temu mora bit predmet izvajan nivojsko (vsak učenec mešane skupine dela naloge ustrezne zahtevnosti)

2. FAQ

"Letos sem obiskoval/a NIP, a bo moj maljši bratec/sestrica počela popolnoma enake stvari?"

Zelo možno da ne, saj učitelj neprestanoma iščem nove poti, kako učence zahtevane cilje zanje čim bolj prijetno naučit. Žal se večje izboljšave predmetov lahko uvedejo le ob začetku šolskega leta.

3. FAQ

"A igramo pri tem predmetu računalniške igrice?"

Ne, to je resni predmet kot vsi drugi predmeti v šoli. Vseeno pa se sicer resna snov pogosto obravnava precej igrivo Drži pa da, občasno, če so učenci zeeeeeloooo pridni zadnjih nekaj minut res lahko odigrajo kakšno igrico(tudi tako, ki so jo sami naredili)

4. FAQ

"Dobimo pri tem predmetu ocene?"

DA, vsi neobvezni izbirni predmeti se morajo ocenjevat številčno.

5. FAQ

"Lahko dobim pri tem predmetu tudi neopravičene ure?"

DA, neopravičena odsotnost pri vseh neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri vseh rednih predmetih.

6. FAQ

"Lahko dobim pri tem predmetu tudi 1?"

Kakor pri vsakem šolskem predmetu, tudi tukaj za nedelo in neznanje dobiš slabo oceno. A če redno obiskuješ pouk, sodeluješ pri urah in delaš domače "naloge", se ti to praktično ne more zgoditi.

7. FAQ

"Vpliva ocena na končno oceno v spričevalu?"

Ocene vseh neobveznih izbirnih predmetov vplivajo tudi na končno oceno

8. FAQ

"Lahko ponavljam razred zaradi NIP?"

DA, a če redno obiskuješ pouk in sodeluješ pri urah, se ti to praktično ne more zgodit.

9. FAQ

"Je veliko domačin nalog?"

Število domačih "nalog" je vedno odvisno od sodelovanja učencev pri pouku Domače naloge so pa bolj domače "naloge", saj se pri računalništvu najbolje naučiš tako, da se preprosto igraš z določenim programom in tako iščeš raznorazne poti do željnega cilja ter dodatne skrite zmožnosti, ki ti bodo koristile kdaj drugič.

10. FAQ

"So programi, ki jih uporabljamo pri uri plačljivi?"

NE, vse kar boste uporabljali je legalno prosto dosegljivo na spletu.

11. FAQ

"Doma nimam računalnika :("

To ni težava, dogovori se z učiteljem katere ure bi lahko delal v računalniški učilnici(ne samo zaradi tega predmeta)

12. FAQ

"Nekaj pri predmetu, ne razumem ali želim vedet več. A so pri tem premetu tudi dopolnilne/dodatne ure?"

Načrtovane niso. Se pa vedno lahko po pouku oglasiš pri učitelju, za dodatno razlago ali težji izziv.

Urejanje besedil

UBE

Učni listi | Projekcija | Ocenjevanje | Opis predmeta

UBE - Učni listi

UBE - Opis predmeta

Izbirni predmet UBE je namenjen vsem učencem, ki želijo spoznat metode hitrega in estetičnega oblikovanja besedil z računalnikom. Pri predmetu si najprej na kratko ogledamo samo delovanje računalnika in osnovne prijeme za kar najbolj učinkovito uporabo. Nato preidemo k osnovnemu oblikovanju besedila in postopoma nadaljujemo do zelo naprednih funkcij, ki nam če jih poznamo močno pohitrijo izdelavo daljšega oblikovanega besedila kot so npr. seminarske. Ker pa je MS Word plačjiv program bo poudarek predmeta pri uporabi brezplačne odprtokodne alternative LibreOffice Writer. Proti koncu leta seveda tudi pogledamo kje iste funkcije najdemo v MS Wordu.

Multi Medija

MME - Opis predmeta

Izbirni predmet MME je namenjen vsem učencem, ki želijo spoznat hitrega in estetičnega oblikovanja prezentacij, osnove digitalnih slik ter avdio obdelavo. Pri predmetu se najprej naučimo osnov rač grafike, nato pa preidemo k spoznavanju izdelave kvalitetnih digitalih prosojnic v LibreOffice Impress ter MS PowerPoint. Postopoma nadaljujemo do zelo naprednih funkcij, ki nam če jih poznamo močno pohitrijo izdelavo profesionalne daljše prezentacije npr. za seminarske, projektne naloge... . Za konec pa še spoznamo kako »miksamo« lastno glasbo.

Računalniška omrežja

ROM

Učni listi | Projekcija | Ocenjevanje | Opis predmeta

ROM - Učni listi

ROM - Opis predmeta

Svetovni splet je dan danes močno integriran v naše življenje, zato v tem predmetu spoznavamo, kako vse skupaj sploh deluje. Na začetku spoznamo kako internet v osnovi deluje(IP,DNS,DHCP,PROXY…) ter se naučimo najosnovnejše gradnike izdelave spletnih strani brez katerih nobena spletna stran ne more obstajat. Z njimi si nato izdelamo svojo prvo spletno stran. Nadaljujemo k dan danes bolj razširenjem pristopu izdelave masovnih spletnih strani z naprednim CMS, ter postavitvijo lastnega eksperimentalnega spletnega strežnika. Za konec pa še spoznavamo dan danes zelo opevano »računalništvo v oblaku« ter IoT

Ocenjevanje ROM

1. spletna - šolski rač. muzejček

Robotika v Tehniki

RVT - Opis predmeta

Roboti, čeprav ne vedno vidni, nam dan danes omogočajo, da lahko sploh obstaja in zanesljivo deluje večina sodobnih naprav in pripomočkov, vse od zobne ščetke do vesoljske postaje ISS. Ker pa roboti za svoje delovanje potrebujejo »možgane« se pri tem predmetu najprej naučimo osnove programiranja v sodobnem programskem jeziku. Ko dovolj obvladamo programiranje pa preidemo k izdelavi in programiranju robota.

Elektronika z robotiko

EZR

Učni listi | Projekcija | Ocenjevanje | Opis predmeta

EZR - Učni listi

EZR - Opis predmeta

Elektronika se dan danes skriva v vsakem kotičku našega življenja. Pri izbirnem predmetu EZR spoznamo osnove skrivnosti delovanja raznoraznih elementov, ki so osnovni gradniki vsake elektronske naprave. Ko osvojimo osnove pa preidemo na praktične vaje in izdelavo elektronskega izdelka od risanja sheme, izdelave prototipa,... do jedkanja in spajkanja. V kolikor je skupina učencev dovolj delovna in se vsi strinjajo, naročimo izdelavo našega vezja tudi pri profesionalnem izdelovalcu.

Elektro tehnika

ELT - Opis predmeta

Sodobnega sveta z sodobono tehnologijo brez električne energije ni. Pri tem izbirnem predmetu obravnavamo vse kar je povezano z visoko napetostjo(220V+) Naučimo se naredit različne vezave električnih inštalacij, ki jih najdemo v stanovanju ter teorijo preizkusimo na praktičnih vajah. Zahtevnost predmeta ni visoka in je odlična osnovna za vsakega, ki razmišlja da bi morebiti postal elektro inštalater.

Krožek računalniško ustvarjanje

Listi | Projekcije | Opis

Krožek računalniško ustvarjanje - Listi

Krožek računalniško ustvarjanje - Projekcije

Krožek računalniško ustvarjanje - Opis

Te zanima kako z računalnikom narediš_____, pa se letos ne izvaja tisti izibirni predmet,
ali pa le tega tam ne obravnavamo?
Rad bi se lotil večjega projekta
iz računalništva ali elektronike pa ne veš kako?
Pol je ta krožek ravno zate!
Ta krožek ni namenjen igranju računalniških igric!

Obdelava gradiv les

OGL - Opis predmeta

Pri izbirnem predmetu OGL skozi prakso spoznavamo različne lastnosti lesa in tudi izdelamo marsikateri izdelek.

Obdelava gradiv umetne mase

OGU - Opis predmeta

Pri izbirnem predmetu OGU skozi prakso spoznavamo lastnosti umetnih mas in tudi izdelamo marsikateri izdelek.

Obdelava gradiv kovine

OGK - Opis predmeta

Pri izbirnem predmetu OGK skozi prakso spoznavamo različne lastnosti kovin in tudi izdelamo marsikateri izdelek.

Modelarski krožek

Načrti | Opis | Staršem

Modelarski krožek - načrti

Modelarski krožek - Opis

Pri modelarskem krožku spoznavaš, kako lahko z nekaj natančnosti ustvariš v pomanjšanem merilu funkcionalen model letala/čolna..., in pri tem skozi zabavo spoznaš postopke ter fizikalne zakonitosti, ki so prisotni tudi pri izdelavi in upravljanju njihovih večjih "bratov" z katerimi se prevažamo ljudje.
Predvidoma meseca marca se tudi izvaja tekmovanje.

Modelarski krožek - Staršem

Modelarstvo ni le igranje z večjimi igračkami, modelarstvo je konstruiranje, obdelovanje, spoznavanje lastnosti različnih materialov, iskanje praktičnih tehnoloških rešitev/postopkov/izboljšav, ki nas pripeljejo do željenih ciljev. Ob tem se tudi razvija fina motorika rok ter konstruktivno razmišljanje. Pridobljene izkušnje iz modelarstva pa so kasneje uporabne tudi na drugih ne modelarskih področjih. Med odraslimi modelarji niso le taki z inženirskim poklicem temveč tudi taki, ki niso v tehnični službi, najdemo prav vse poklice od kuharjev pa vse do pravnikov. Prav tako je v večini modelarskih klubih prisotna velika kolegialnost. Stroške materia ne krije šola!